GESCHIEDENIS

De Stichting Kringloopwinkel De Hofstad is ontstaan uit de Rommelmarkt- Bazaar commissie van PKN gemeente De Hofstad. 
Tot eind 2019 werd er wekelijks ingezameld bij de Hofstad aan het Hofveld 52 en de ontvangen goederen werden opgeslagen op meerdere locaties in Apeldoorn. Dit werkte niet echt efficient en de kosten voor huur van opslagruimte was hoog. Door het wegvallen van een van de locaties zijn we op zoek gegaan naar nieuwe mogelijkheden. Nu we onze intrek hebben kunnen nemen in het huidige pand aan de Kayersdijk-Condorweg is een ideale stuatie ontstaan. Inname en opslag van alle goederen onder 1 dak.

Tot en met 2019 werden er rond kerk De Hofstad 2 rommelmarkten per jaar georganiseerd, de eerste in april en een Kerst-markt in november.
Door het corona-virus werd het heel moeilijk om in april 2020 een rommelmarkt te houden en werd er een ander oplossing gezocht om van de zeer grote hoeveelheid goederen af te komen.
Na wat speurwerk bleek een gedeelte van het pand (kant Kayersdijk) 
een winkelbestemming te hebben. 
Al snel kwam het idee om daarin een eigen kringloopwinkel te 
beginnen met de huidige en nieuwe vrijwilligers.
Deze winkel werd geopend op 14 augustus 2020!
In september 2020 werd nog een stuk opslagruimte leeggemaakt 
en bij de winkel getrokken

Omdat de winkel niet heel erg groot is werd in september 2020  gezocht naar een plek om de vele kerstartikelen en speelgoed uit te stallen, 
omdat duidelijk werd dat de gebruikelijke Kerst-markt  
bij de kerk ook niet door kon gaan (vanwege corona).

Sinter-kerst winkel 2020

Om de hoek van de huidige kringloopwinkel, aan de Laan van de Mensenrechten, stond nog een pand leeg en in goed overleg met de eigenaar mochten we dat voor 3 maanden gebruiken als 
SINTER-KERST Kringloopwinkel. 
In 1,5 maand is toen dat pand omgetoverd tot een prachtige sfeervolle winkel waar heel veel speelgoed en kerstartikelen zijn verkocht.

Tijdens de Lock-down van 14 december 2020 t/m 9 maart 2021 


is de uitzoek-ruimte verhuist naar het magazijn en is de voormalige uitzoek-ruimte 

bij de winkel getrokken, zo is de omvang van de huidige winkel ontstaan.


Sinter-kerstmarkt 2021+ 2022+ 2023

Onze winkel is helaas te klein om ook nog een kerstafdeling met de duizenden aangeboden kerstgoederen te herbergen, daarom is gekozen om in november 2021, 2022 en 2023 weer "gewoon" een "Sinter-Kerstmarkt" te houden in kerk "de Hofstad" zoals voor de corona. 
De opbrengst van deze markt gaat in zijn geheel naar de wijkkas van kerk De Hofstad, die daar projecten mee financiert voor jong en oud!


Onze missie

1) Financieel ondersteunen van de PKN wijkgemeente De Hofstad

2) Goede doelen ondersteunen

3) Mensen met een kleine beurs helpen 

4) Hergebruik van goederen stimuleren

BESTUUR en vrijwilligers

Het winkelbestuur bestaat uit 11 personen te weten

Voorzitter / Manager:                                         Hindrik Blaauw
Kassabeheer:                                                        Ben v/d Velden (**)
Ophaaldienst:                                                       Johan Nieuwland
                                                                                Rachiem Sharify
Algemeen adjunct / interne communicatie:    Ad Heij (*)
P.R. & externe communicatie:                            Ben v/d Velden
Beheer gebouwen:                                               Jos van den Oetelaar
Beheer magazijn:                                                  Gert Buitenhuis  (**)
Vullen en Stylen:                                                   Janneke Blaauw 
                                                                                 Gerda Rijneveld
Hoofd elektra:                                                        Gert van de Belt
Hoofd kleding:                                                       Ingrid Reiling                          
(*) = Tevens contactpersoon kerk De Hofstad.
(**) = Tevens assistent manager

Verder zijn er vele vrijwilligers actief met o.a.
- Ophalen van goederen
- Sorteren van goederen
- Verkoop
- Etalage aankleden
- Inname van goederen op donderdagavond en zaterdagochtend
- Onderhoud busje
- Klusjes
- Schoonmaak

  • - Enz. enz.