Stichting Kringloop "de Hofstad"

Op 23 februari 2021 is bij notaris Stelwagen in Vaassen de Stichting Kringloop De Hofstad opgericht. 
De stichting houdt zich bezig met het financiële ondersteunen van activiteiten en projecten van de PKN wijkgemeente De Hofstad te Apeldoorn en het doen van uitkeringen ter begunstiging van andere charitatieve en welzijnsinstellingen die het algemeen nut beogen. In onze statuten en in het meerjaren beleidsplan kunt u meer lezen over onze overige doelen en activiteiten.
 
De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een 'Algemeen Nut Beogende Instelling !
De ANBI status heeft voordelen voor u als donateur of schenker. Vraag het bestuur naar de mogelijkheden en procedure. 


Het bestuur van de stichting bestaat uit leden van de PKN wijkgemeente De Hofstad nl:
Gert Buitenhuis : Voorzitter

Ad Heij                : Secretaris

Jos v/d Oetelaar: Penningm.

Het bestuur heeft, besloten en statutair vastgelegd dat de bestuurswerkzaamheden op een pro-deo basis worden uitgevoerd

Klik op meer lezen voor het beleidsplan 

Contact informatie: 

Stichting Kringloop "De Hofstad"

p/a: Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Tel:      055-5334390

K.v.K:  82061084

RSIN:  862321670
Bank:  NL50 INGB 0008118020 

Email: kringloop@dehofstadapeldoorn.nl


De Stichting Kringloop De Hofstad is een ANBI instelling 

project doelen 2020-2021

De Sleutel

Wij ondersteunen project “De Sleutel” in Apeldoorn Zuid.
Een project waarin kerk, wijk en welzijnsorganisaties samen optrekken. Samen willen zij kinderen van 6 tot 12 jaar een thuis in de wijk bieden. 

Stichting Derde Hands

 De Stichting Derde Hands wordt o.a. ondersteund met huisvesting en het beschikbaar stellen van goederen. 


Stichting WHOE

verstevigen van de samenwerking met de Stichting Werkgroep Hulptransporten Oost Europa. 

De Herberg

Inloophuis “de Herberg” is al ruim veertig jaar een ontmoetingsplek voor iedereen die behoefte heeft aan aandacht, gezelligheid, een gesprek met een kop koffie/thee, kop soep of een warme maaltijd. 

Belastingvoordeel 


Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) genieten belastingvoordeel. 
Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschaps-belasting en vrijstellingen in de schenk- en erfbelasting. Ook is er een teruggave regeling voor de energiebelasting. 

 Inkomstenbelasting

Geeft u wel eens geld aan een goed doel? 
Schenkingen die u doet, mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomsten- belasting. 

Lees hieronder de de mogelijkheden in de informatie van de belastingdienst 

Vennootschapsbelasting 


Schenkingen die u doet, mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte vennootschaps-belasting. Een belangrijke voorwaarde die de Belastingdienst stelt, is dat het goede doel waaraan u schenkt is aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s). 

Schenk- en erfbelasting 

Als een goed doel aangemerkt is als ANBI dan weet u zeker dat er geen schenk- of erfbelasting betaalt hoeft te worden over uw schenking of erfrechtelijke verkrijging. 
Voor ANBI’s is er namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. 
Op deze wijze komt u schenking of erfrechtelijke verkrijging volledig ten goede aan de doelstellingen van de ANBI.