Stichting Kringloop "de Hofstad"

Op 23 februari 2021 is bij notaris Stelwagen in Vaassen de Stichting Kringloop De Hofstad opgericht. 
De stichting houdt zich bezig met het financiële ondersteunen van activiteiten en projecten van de PKN wijkgemeente De Hofstad te Apeldoorn en het doen van uitkeringen ter begunstiging van andere charitatieve en welzijnsinstellingen die het algemeen nut beogen. In onze statuten en in het meerjaren beleidsplan kunt u meer lezen over onze overige doelen en activiteiten.
 
De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een 'Algemeen Nut Beogende Instelling !
De ANBI status heeft voordelen voor u als donateur of schenker. Vraag het bestuur naar de mogelijkheden en procedure. 


Het bestuur van de stichting bestaat uit leden van de PKN wijkgemeente De Hofstad:
Gert Buitenhuis : Voorzitter

Ad Heij                : Secretaris

Jos v/d Oetelaar: penningmeester

Het bestuur heeft besloten en statutair vastgelegd dat de bestuurswerkzaamheden op een pro-deo basis worden uitgevoerd

Klik op meer lezen voor het beleidsplan 

Contact informatie: 

Stichting Kringloop "De Hofstad"

p/a: Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Tel:     06-57070652

K.v.K:  82061084

RSIN:  862321670
Bank:  NL50 INGB 0008118020 

Email: [email protected]


De Stichting Kringloop De Hofstad is een ANBI instelling 

Belastingvoordeel 


Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) genieten belastingvoordeel. 
Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschaps-belasting en vrijstellingen in de schenk- en erfbelasting. Ook is er een teruggave regeling voor de energiebelasting. 

 Inkomstenbelasting

Geeft u wel eens geld aan een goed doel? 
Schenkingen die u doet, mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomsten- belasting. 

Lees hieronder de de mogelijkheden in de informatie van de belastingdienst 

Vennootschapsbelasting 


Schenkingen die u doet, mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte vennootschaps-belasting. Een belangrijke voorwaarde die de Belastingdienst stelt, is dat het goede doel waaraan u schenkt is aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s). 

Schenk- en erfbelasting 

Als een goed doel aangemerkt is als ANBI dan weet u zeker dat er geen schenk- of erfbelasting betaalt hoeft te worden over uw schenking of erfrechtelijke verkrijging. 
Voor ANBI’s is er namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. 
Op deze wijze komt u schenking of erfrechtelijke verkrijging volledig ten goede aan de doelstellingen van de ANBI. 

Ondersteuning projecten 2022

PKN gemeente De Hofstad


I
n Zuid staat De Hofstad. 
De kerk staat letterlijk midden in een wijk van uitersten .
Als “Een stad op de berg” die wel gezien móét worden! 
De diversiteit van de wijk vind je terug in de opbouw van de gemeente. In Zuid combineren de aandacht voor ouderen in onze wijk met bruisende activiteiten van en voor jongeren.

U herkent De Hofstad aan:

De geloofsontmoetingen

Pastoraat op maat vóór en dóór de gemeente. 
De gemeente vormt zelf de basis van het pastoraat. 


Stichting WHOE


De stichting heeft als doel om  goederen die in Nederland (deels) zijn afgeschreven, maar die nog prima een ronde mee kunnen, een tweede leven te geven om de armlastige medemensen in Oost- Europa (voornamelijk Oekraïne, Roemenië en Hongarije) een beter leven te geven.
De actie in april is ondersteund met een bestelbus vol  flesjes water, houdbare etenswaren, tandpasta, paracetamol, maand verband etc.. 

Stichting Les Amis de Gambie 

Opende op 14 januari 2009 een kindertehuis voor wees- kinderen in Gambia en zorgt ervoor dat deze kansarme weeskinderen een toekomst hebben.  Daarnaast  

werkt ze ook aan diverse projecten voor de lokale bevolking 


De economische situatie is in Gambia is dit jaar sterk verslechterd en omdat er bijna geen geld meer is om de bewoners en vaste medewerkers van voedsel te voorzien ondersteunen wij deze stichting.

Met deze gift kan men voor een jaar lang rijst kopen !
 
Actie home for Lopatyn


Ondersteunt al jaren de inwoners van Lopatyn  

een dorp ten noordoosten van Lviv (Oekraïne) 

Door de oorlog in Oekraïne vangt men vluchtelingen op uit het oosten van het land. De bewoners van het dorp regelen o.a. onderdak, voedsel, kleding etc. 

Veel vluchtelingen verblijven nog steeds in het opvanghuis. Inmiddels is de doucheruimte vernieuwd en een nieuwe wasmachine geplaatst. 

Een deel van het gedoneerde geld wordt gebruikt om de energiekosten te betalen. Daarnaast worden gezinnen ondersteunt met voedselpakketten, kleding, schoenen en medische zorg. Maar ook is er aandacht voor school- en knutselspullen en voor de gevluchte kinderen.  Het lokale ziekenhuis voorziet in basale zorg. 
Home for Lopatyn ondersteund hen met donaties voor medicijnen, luiers, bedlinnen etc 
Ondersteuning projecten 2022

Diaconie  PKN Apeldoorn  


De diaconie wil helpen waar geen helper is.
Zo verschaft de diaconie  tijdelijke hulp aan mensen die door omstandigheden geconfronteerd worden met acute geldnood. 
Soms malen de ambtelijke molens zo langzaam, dat mensen in ernstige problemen komen. Dan fungeert de diaconie als een extra vangnet voor mensen.

Stichting Dak & Thuislozen 


Dak- en thuislozen zijn mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Vaak hebben zij een problematisch verleden .
Zij hebben vaak geen of weinig sociaal contact en zijn veelal verslaafd aan alcohol of drugs. Omdat ze zonder hulp niet uit deze situatie kunnen komen vallen velen tussen wal en schip. Ze worden vaak maar tijdelijk opgevangen en moeten daarna weer de straat op.   
Wij bekommeren ons om onze medemens en naar christelijke naastenliefde en hulp. 
Apeldoorn geeft warmte 


Door een sterke stijging van de energieprijzen en een hoge inflatie wordt het dagelijks leven flink duurder. Dat is vooral slecht nieuws voor de mensen met een laag inkomen. Kerken in Apeldoorn organiseren via het Christelijk Noodfonds Apeldoorn de actie Apeldoorn geeft warmte. Wie het goed heeft kan door deze actie delen met wie het nu moeilijk heeft.
Geven kan via de QR code op de site
Ondersteuning Oekraïnse vluchtelingen

De vluchtelingstroom aan de grens van Oekraïne met Polen en Roemenïe neemt sterk toe.
Vanuit de kringloopwinkel zijn winterkleding, dekens en dekbedden gedoneerd die via de WHOE op transport zijn gegaan. 
Locale ondernemers doneerden 145 nieuwe dekbedden en een grote wasserij leverde ruim 3000 handdoeken.


De kosten voor het 2e transport worden door de stichting betaald.


Ondersteuning projecten 2022

Eetproject De Hofstad


Al meer dan 25 jaar wordt er in De Hofstad gekookt voor alleen gaanden.
Elke 2e zondag van de maand is de kookgroep, die bestaat uit vijf vrijwilligers, actief om het een heerlijke maaltijd te bereiden.
Vanaf 11.30 uur is er koffie waarna men om 12.30 uur kan aanschuiven voor het heerlijke en gezellige 

diner 

Indien u als alleengaande belangstelling heeft, bent u van harte welkom in De Hofstad. 
Apeldoorn geeft warmte 


Door een sterke stijging van de energieprijzen en een hoge inflatie wordt het leven flink duurder. Dat is vooral slecht nieuws voor de mensen met een laag inkomen. Kerken in Apeldoorn organiseren via het Christelijk Noodfonds Apeldoorn de actie Apeldoorn geeft warmte. Wie het goed heeft kan door deze actie delen met wie het moeilijk heeft.

Er is een bijdrage gegeven voor publiciteit van de actie

Maaltijd service
Leger Des Heils


De deuren van de korpsen zijn ook door de week open voor iedereen. Je kunt er terecht voor een kop koffie, een praatje of soms om samen met anderen te eten. De ondersteuning heeft tot doel de maaltijd service in Apeldoorn Zuid mogelijk te maken.

Stichting Eye For Others 


Wij geloven in de mogelijkheid van een betere wereld. Ondanks onrecht, ongelijkheden en de vele belangen van een systeem dat individualisme bevordert en ons doet vergeten dat we samen één zijn. 
We bundelen onze krachten om de meest kansarme en kwetsbare kinderen kansen te bieden. 

Voor diegenen die veel te vaak geboren worden in omstandigheden die hun basiszekerheid en hun ontwikkeling niet garanderen. 

Ondersteuning projecten 2021

Stichting Jeugd en Jongerenwerk Don Bosco  


Don Bosco Apeldoorn zet zich in voor het bevorderen van welzijn van (maatschappelijk kwetsbare) jongeren. We zijn een kleine, maar krachtige speler, die wendbaar is en snel weet in te spelen op maatschappelijke vraagstukken waar jongeren mee te maken hebben. We ontwikkelen aanpakken en voeren deze uit. Ons motto: handen uit de mouwen, praktische wijsheid en daadkracht! Binnen het sociale domein zijn we onderscheidend in onze focus, visie en werkwijze.

Bij Don Bosco kennen wij geen ‘probleemjongeren’. Natuurlijk kennen we wél jongeren met problemen en hebben wij de knelpunten van jongeren scherp op het netvlies, maar onze focus beperkt zich niet tot die problemen. 

Mission Aviation Fellowship 


 

Gevestigd op vliegveld Teuge. Het vaste team van medewerkers wordt door honderden vrijwilligers in het hele land ondersteund. 
MAF heeft een vloot van kleine, behendige vliegtuigen in de meest geïsoleerde gebieden ter wereld. Ze landen op korte, ruige landingsbanen en kunnen vracht en passagiers vervoeren.


MAF vliegt voor meer dan 2.000 kerken en (hulp)organisaties 

Mensen rekenen op MAF bij een ramp, epidemie of medische noodsituatie. 

Vaak zijn de wegen slecht en onbegaanbaar.
Dorpen liggen ver uit elkaar of er zijn geen wegen. 
45 Minuten vliegen bespaart een autorit van 9 uur. 
Pioniersplek “De Sleutel” Apeldoorn 

 

Een sleutel staat symbool voor openen. We openen een plek voor kinderen waar ze welkom zijn, waar aandacht is en inspiratie om spelenderwijs te ontdekken en te verwonderen.

De Sleutel wil graag aanwezig zijn in de wijk, bij kinderen en hun ouders en ander buurtbewoners.
We willen graag mensen verbinden, vanuit de liefde van het protestantse geloof. De Sleutel is iedereen welkom.


De Sleutel wil een plek creëren waar kinderen zich welkom voelen, waar het kind centraal staat en kinderen door spel elkaar ontmoeten. Daarbij geven wij liefdevolle aandacht aan de kinderen, maar ook aan hun ouders/verzorgers en aan anderen die met ons mee willen doen.

Stichting Speelgoedbank Apeldoorn 


Steeds meer mensen moeten rondkomen van een klein budget en veel gezinnen leven rond de armoede grens.  
Hen ontbreekt het geld om speelgoed aan te schaffen voor hun kinderen. 

Speelgoedbank Apeldoorn zamelt speelgoed in, nieuw en 2e hands, en is er voor ieder kind van 0 tot en met 12 jaar in en rond Apeldoorn waarvan zijn of haar ouders/verzorgers rond moeten komen van een minimaal besteedbaar inkomen.


Speelgoed is erg belangrijk voor de fantasie, motoriek en creativiteit van een kind. Speelgoed zorgt er bovendien voor dat kinderen sneller met andere kinderen spelen en is dus ook belangrijk voor de sociale contacten.

Ondersteuning projecten 2021

Christelijk Noodfonds 


is een samenwerking van meerdere Apeldoornse kerken en geloofsgemeenschappen. Door zo de krachten te bundelen willen zij op Christelijke wijze een bijdrage leveren aan de inwoners van Apeldoorn en omliggende dorpen. 

Steeds meer hulpvragers weten de weg te vinden naar onze goederenbank. Onze goederenbank betreft een opslagdepot van 2e hands goederen. De goederen bestaan uit meubelen, witgoed en fietsen. Vooral aan fietsen en witgoed is een constante behoefte. Mocht u deze goederen beschikbaar willen stellen, dan komen onze vrijwilligers deze graag bij u afhalen.

Stichting Da Capo Apeldoorn  

is een organisatie voor 
(met name) vrouwelijke migranten. Zij kunnen naar 
Da Capo komen om de taal beter te leren, om andere vrouwen te ontmoeten, om zichzelf te ontwikkelen, om samen te naaien of te koken, te leren fietsen of om een cursus te volgen.

Als je je aanmeldt bij Da Capo dan kijken we samen naar de mogelijkheden die er voor jou zijn! Iedereen is welkom.

Stichting Sint Nicolaas 


Het Logeerhuis van Sint Nicolaas is bij veel gezinnen inmiddels een begrip in Apeldoorn. 

Maar dat is niet het voornaamste doel van Stg Sint Nicolaas Apeldoorn, de organisatie achter het Logeerhuis. Het doel is om jongeren vanaf 14 jaar op een leuke, creatieve en laagdrempelige manier kennis te laten maken met vrijwilligerswerk, door hen mee te laten werken aan Het Logeerhuis van Sint Nicolaas, waar Apeldoornse gezinnen een bezoek kunnen brengen aan het tijdelijke logeeradres van Sint Nicolaas en zijn pieten.
Sams kledingactie 


Sam’s Kledingactie wil een groeiende geldstroom genereren voor onder meer projecten van Cordaid. 
Dit doet zij met een grote groep trouwe vrijwilligers die zich al jaren inzet om kleding in te zamelen.

Sam’s Kledingactie zamelt op verschillende manieren herdraagbare kleding en schoenen en in beperkte mate huishoudtextiel in. 

Je kunt herdraagbare kleding en schoenen inleveren bij kledingcontainers, kleding inleverpunten-aan-huis (depot’s) en tijdens de Kledingacties in voor- en najaar.