Goede doelen 2021

27 oktober 2021

Als Goede Doelen winkel hebben we een cheque van € 1250,- overhandigt aan het Daklozen project van Menorah voor hun werk.


Menorah ondersteunt en helpt stichting DTZ (Dak- en Thuislozen Zorg) Apeldoorn. DTZ is ontstaan uit Menorah. en voorziet in de meest basale behoeften zoals eten, kleding en hulp bij het vinden van onderdak. Er wordt geen onderscheid gemaakt in geloof of afkomst!

23 oktober 2021

Als Goede Doelen winkel hebben we een cheque van € 1250,- overhandigt aan Voices4Peru voor hun werk.

De stichting Voices4Peru Nederland is begaan met de leefomstandigheden van jongeren in Ventanilla, Lima, Peru. Zij moeten zich op straat vermaken of zich bij een criminele bende aansluiten, met alle gevolgen van dien, zoals geweld, roofovervallen, drugsgebruik/-handel, seksslavernij.

23 oktober 2021

Als Goede Doelen winkel hebben we een cheque van € 1250,- overhandigt aan Stichting 'Les Amis de Gambie' voor hun werk.


Stichting ‘Les Amis de Gambie’ opende op 14 januari 2009 een kindertehuis voor wees-kinderen in Gambia en zorgt ervoor dat de kansarme weeskinderen een toekomst hebben,


23 oktober 2021

Als Goede Doelen winkel hebben we een cheque van € 1250,- overhandigt aan Stichting Werkgroep Hulptransporten Oost-Europa (W.H.O.E.) voor hun werk!


Het doel van de st. W.H.O.E. is het bieden van hulp en ondersteuning aan de hulpbehoevende medemens in Oost-Europa. Daarvoor
a) zamelen zij goederen en geld in in Nederland
b) doen hulptransporten naar Oost-Europa

Eind 2021 gaan we nog een gedeelte van onze opbrengst schenken aan nog nader te bepalen goede doelen.


De Stichting Kringloop De Hofstad werft fondsen voor de wijkkas van de PKN gemeente De Hofstad

Vanuit deze kas worden activiteiten, diaconale- en overige goede doelen gesteund

FOOIENPOT 

In het jaar 2021 WILLEN Wij het geld, dat in de FOOIENPOT komt, WEER SCHENKEN aan: 

 Citypastoraat De Herberg 

 Deventerstraat 40
7311 LW
Apeldoorn
055-521 10 02

HET BEDRAG UIT DE GIFTENPOT  VAN 2020 WAS: 

€ 76,60