Goede doelen 2021

Eind 2021 gaan we een gedeelte van onze opbrengst schenken aan nog nader te bepalen goede doelen.

********** & **********

dit voorjaar zullen 

we een project van

Voices voor Peru 

steunen!!

De Stichting Kringloop De Hofstad werft fondsen voor de wijkkas van de PKN gemeente De Hofstad

Vanuit deze kas worden activiteiten, diaconale- en overige goede doelen gesteund

FOOIENPOT 

In het jaar 2021 WILLEN Wij het geld, dat in de FOOIENPOT komt, WEER SCHENKEN aan: 

 Citypastoraat De Herberg 

 Deventerstraat 40
7311 LW
Apeldoorn
055-521 10 02

HET BEDRAG UIT DE GIFTENPOT  VAN 2020 WAS: 

€ 76,60